Форма

Думата форма Форма (на латински: forma – „външен вид“) има няколко значения в зависимост от контекста. Някои от тях са:

  1. Геометрична форма: В математиката и геометрията, формата се отнася до външния вид или контур на обект. Например, кръгът, квадрата и триъгълника са различни геометрични форми. Форма на предмет – външен вид, изглед или очертание (профил) на даден предмет

  2. Форма като структура или организация: Този аспект се отнася до начина, по който нещо е структурирано или организирано. Например, формата на есе, формата на организацията на документ, формата на бизнес модел и други

  3. Форма като документ или формуляр: В този контекст, формата може да бъде документ или формуляр, в който се въвежда информация, често структуриран по определен начин

  4. Форма в изкуството: В изкуството, формата може да се отнася до визуалния вид на изображение или скулптура

  5. Форма в музика: В музика, терминът "форма" може да се използва за описване на структурата на музикалното произведение, като например а-б-а форма (тернарийна форма) или соната форма.

  6. Униформа - облекло за хора, изпълняващи определени длъжности в държавни учреждения или търговски компании.

 . Аеродинамична форма Епистоларна форма Леярска форма Музикална форма Форма на държавно управление Форма на Земята Форма на релефа