Начин

С термина начин се означава метод, подход за извършване на някаква дейност; синоними на думата начин са съществителните похват или способ. Тази задача може да се реши по два начина - означава че има два подхода за нейното решаване, два похвата или два способа. Освен това думата начин може да се употребява в следния контекст:

  1. По такъв начин - така

  2. По никакъв начин - икак, невъзможно е да се извърши нещо

  3. По втория начин - не по общоприетия ред, а с връзки и ходатайства.

В медицината терминът начин в много случаи има ключово значение. Начините за диагностика и лечение на едно заболяване са определящи за изхода от заболяването, както и за качеството на живот на пациента след проведеното лечение.