Проблем

Думата "проблем" се използва, за да опише ситуация, в която възникват трудности, затруднения или въпроси, които изискват решение или разглеждане. Проблемът може да бъде както конкретен, например технически проблем с устройство, така и по-абстрактен, като морален или социален проблем. Решаването на проблеми често изисква анализ, обмисляне на възможни решения и прилагане на действия, за да се намери подходящото решение или изход от ситуацията. мн. проблеми, (два) проблема, м. 1. Сложен въпрос, който изисква разрешаване, изучаване, изследване. Проблем на екологията. 2. Обикн. мн. Неприятности, трудности, мъчнотии. Семейни проблеми.прил. проблемен, проблемна, проблемно, мн. проблемни. Проблемно изследване. Синоними трудност, затруднение, изпитание, беда, нужда, лишение, страдание, мъка, усилие, зор, мъчнотия, усложнение Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 7 (разг.) негативно явление (в отклонение от нормата) научен въпрос Етимология гр. problema „поставената задача, спорният въпрос“] Фразеологични изрази Решение