Процес

Думата процес има латински произход - произлиза от глагола prōcēdō, който означава напредвам. Процесът представлява поредица от свързани промени в състоянието на даден обект или система, които могат да възникват по естествен път или да са умишлено предизвикани чрез активни действия. В зависимост от засегнатите обекти и начина на протичането си, процесите могат да бъдат:

Процесите са предмет на изследване на теорията на процесите, а с организацията на процесите в бизнеса и техниката се занимава дисциплината управление на процеси - което е дял от съвременната икономическа теория. Множественото число на думата е процеси, като за по-малък брой (обикновено два) се използва и формата за множествено число процеса. Понякога тази форма се нарича двойнствено число. В българския език думата процес има три основни значения:

  1. Последователна смяна на състоянието при развитието на нещо. Синоними на процес са думите ход и развой. Учебният процес например представлява усвояването на знания от обучаващите се и оптимизирането му е основна задача на съвременното образование. Всички образователни системи се стремят да превърнат учебния процес в нещо лесно, забавно и приятно - единствено с цел учениците да не смятат училището за адско мъчилище

  2. Прогресираща болест - възпалителен процес, неопластичен процес. В медицината всеки един физиологичен или патологичен процес е от голямо значение за живота и здравето на организма, поради което изучаването и познаването на протичането на процесите в детайли е от ключово значение за определянето на адекватно лечение. В българската образователна система (поне по отношение на висшето образование по медицина и стоматология) теориите на процесите не са особено застъпени, което според преценката на нашия екип определено е недостатък на образованието. В англосаксонските образователни системи теориите на процесите се изучават усилено, което в крайна сметка води до формиране на клинична логика у всеки новозавършил лекар или зъболекар. Това от своя страна води до рязко подобряване на резултатите от всяко едно лечение, съответно до по-голяма продължителност и по-добро качество на живот на пациента

  3. Установен от закона ред за провеждане на съдебно дело и самото дело. Съдебен процес представлява съдебната фаза на делото; съществува и досъдебна фаза, която в цял свят се нарича разследване и обикновено се органзира и провежда от следствието и прокуратурата. При наличие на състав на престъпление прокурорът решава дали да състави обвинителен акт и да го внесе в съда. Допреди няколко години в България прекратяването на досъдебното производство можеше да се извърши само с прокурорско постановление, което си беше съществен проблем. Юристи с по-изразено чувство за хумор наричаха прокурора Господар на Досъдебното Производство, в което всъщност нямаше нищо смешно - така се прикриваха очевидни престъпления, тъй като при прекратяване на досъдебното производтсво не съществуваше сила, която да накара прокурора да промени решението си. Впоследствие беше въведен и съдебен контрол над тази фаза на съдебния процес - необходимо е правоспособен съдия да потвърди прекратяването на производството, каквато е практиката в повечето страни по света.