Промяна

Терминът промяна се отнася до акта или процеса на променяне на нещо. Може да се осъществи промяна в състоянието, положението или характеристиките на нещо или някого. Промената може да бъде физическа, психологическа, социална, технологична и т.н. За базовите философски понятия е трудно да се даде точно определение, а и повечето хора съзнателно или подсъзнателно отлично разбират какво означава даден термин - без да се изказват с точни думи, но значението и смисълът се предават безпроблемно. Поради това много често за обяснението на тези базови понятия се използват синоними - думи със сходно значение. Синоними на промяна са модифициране, изменение, преход към нещо различно. Промяната е неизбежна част от живота и се случва в различни аспекти на нашия житейски опит. Тя може да бъде и желана, когато търсим подобрение или развитие, и неизбежна, когато се сблъскаме с нови обстоятелства или ситуации. Промяната може да бъде предизвикателство, но също така може да донесе вълнуващи възможности за лично и професионално развитие. Промяната е изменение към нещо ново, различно, както и резултатът от това изменение. Други синоними на промяна са думите смяна и замяна.

Когато се подготвяме за промяната в мирно и сравнително по-спокойно време, реакциите ни към нея и взетите решения са доста по-адекватни и точни. При очакване на промяна в една организация (държавна институция или тръговска компания) се наблюдават различни реакции на служителите. Хората с повече опит много често притихват и посрещат новината с мълчалива резервираност. Гръмките думи и големите обещания много често им звучат като лозунги от миналото. Много често те смятат че ги очакват мъчителни месеци на неяснота, несигурност и мрачно дебнене кой ще остане и кой ще бъде принуден да си тръгне от организацията. Развръзаката може да бъде най-разнообразна. В някои случаи има щастлив край, в други промяната е стъпка към дълбоко потъване, в трети - пирова победа. От какво зависят развоят и изходът от процесите на промяна?

Нагласите към промяната могат да бъдат диаметрално противоположни. Ако попитаме млад, жизнерадостен, енергичен и изпълнен с любопитство към света човек с какво свръзва промяната, вероятно ще чуем положиелни асоциации с учене, развитие, пътуване, откривателство и интерес. Ако се обърнем към по-опитен, песимистичен, предпазлив и дори подозрителен човек, отговорът вероятно ще прозвучи доста по-минорно. Ситуацията се усложнява допълнително от факта че според една стара сентенция съществуват стари младежи и млади старци - далеч не всеки млад и неопитен служител е ентусиаст към промените и далеч не всеки опитен и стар индивид се страхува от промени. В много случаи опитнтие служители са видели ползата от промените и ги приемат спокойно, без излишни притеснения и в същото време с радост и позитивизъм. Тъй като по различни причини много млади хора са по начало негативно настроени към света, е възможно служител на възраст от 25 години да е недоволен от промените. Преди възторжено да накичим първия човек с венеца на победителя (независимо от възрастта му), нека своевременно да уточним - когато става въпрос за разбиране, планиране и управление на промяната, на нас са ни необходими гледните точки и на двата типа хора към промяната. Разбира се, така картината става два пъти по-комплексна, но не и неуправляема.

Хората с жизнерадостна енергия са тези, които застават в авангарда или са сред първите последователи на новото развитие. Тяхната сила е важна, за да се задвижат колелата на организацията в желаната посока. Следващата, много по-голяма група хора са тези, които следват промяната, макар и не винаги с огромен ентусиазъм. Третата група хора са тези, които са песимистично настроени към промените и им се съпротивляват - понякога по пасивно агресивен начин, а понякога (при по-изострени ситуации) и откровено агресивно. Всяка от тези групи е необходимо да бъде предварително анализирана и предварително да се изберат посланията, които ще имат най-силен ефект върху нея. Думите, които биха ентусиазирали енергичните последователи на промяната, могат да налеят масло в огъня на недоволството на опонентите.

От ключово значение е кой и по какв начин инициира промяната. Ако тя е инициирана от вътрешен човек за организацията, шансовете за достигане на положителни резултати са доста по-големи спрямо тези при наложена отвън промяна. Едно от доказателствата за това е чисто биологично - всеки един човек съдържа голям брой клетки. Около 330 от тях се обновяват ежедневно. Това се равнява на около 1 % от всички наши клетки. Ако този процес на промяна не се случва, индивидът просто няма да бъде жив. Защо тогава в много случаи естествената първа реакция на много хора към промяната е отрицателна? Отговорът на този въпрос вероятно се крие в незапомнените времена от преди хилядолетия, когоато всяка неочаквана новост в средата е била сигнал за потенциална заплаха за живота. Поради това десетки хилядолетия по-късно у нас живеят атавистичните страхове и неприязън към промяната. За да изграждаме устойчиви на предизвикателствата нагласи, е необходимо да се обърнем и към емоционалното, и към рационалното начало.

Когато замисляме промени в индивидуален, екипен или общо организационен план, е необходимо да започваме с рационалното обмисляне и планиране. Тук вземаме предвид какво трябва да се случи, как трябва да изглежда постигнатият успех, доколко значима е тази промяна и какви биха били последствията ако не я направим. Какво ще предприемем, в каква последователност и кой трябва да подкрепи, финансира и изобщо да извърши промяната, в какви срокове и ресурси трябва да се вместим. Необходимо е също така да анализираме миналия си опит и този на други организации, които са преминавали през подобни процеси. Учим се от преживяното и го вплитаме в новите планове за действие. Преценя се точното време и продължителност - кога да въведем промяна и как да се случи тя, така че да не отмине ентусиазмът и на най-верните последователи на промените. В желанието си да омекотим нейните ефекти и да я въвеждаме постепенно може да постигнем ефекта на рязането на опашката на котката на малки парчета с надеждата че така ще я боли по-малко. Факт е че при някои промени неприятните и болезнени стъпки може да са неизбежни и точно поради това те трябва да се правят с качествена предварителна подготовка. Целта е да могат да се въведат бързо и решително. В противен случай в организацията се насажда усещане за обреченост и несигурност. Така си тръгват първо най-ценните хора, а точно те би трябвало да са стълбовете за трансформационните процеси.

При негативно заредени промени, както често се случва при сливания и придобивания, опознаването на екипа на двете компании е повече от наложително. Необходимо е първоначално да се опознаят ключовите хора - не само мениджърите, но и носителите на уникално познание и опит. В много случаи това са своеобразни неформални лидери на екипите, които понякога дори имат по-голямо влияние върху хората в сравнение с изпълнителния директор или управителя на фирмата. Може да се изпозлват центрове за оценка и развитие, за да се определи подходът към различните хора в състава на екипа. Изготвя се списък с тези, които имат най-ценни знания и умения и носят най-подходящата нагласа за бъдещето. Те са от ключово значение и евентуалната им подкрепа може да определи скоростта и цената на промяната. Ако се налага раздяла с част от екипа, това е необходимо да се случи без протакане и със запазване на достойнството на хората. Трябва да се положи и грижа за оставащите в компанията, тъй като след болезнени промени някои от тях се чувстват виновни, а други са притеснени че ще бъдат следващите жертви. Трета група хора пък напускат екипа на компанията ментално, а понякога и реално.

Емоционалната страна на промяната понякога изисква и по-дълга подготовка. Това в много ситуации е необходимо да започне още от привличането на нови хора към организацията и начина, по който ги развиваме и насърчаваме да приветстват промяната, за да я приемат през положителна призма. Описано е и друго явление - умората от промяната, за което все повече се говори през последните години. Главоломните сътресения, глобалните кризи (понякога с фатален завършек) взеха тежък данък и изчерпаха запасите от издържливост на милиони хора. В крайна сметка и маратонците имат предел на своята издържливост. Има значение дали трябва да извървиш километър, когато си със свежи сили, или 50 метра, когато си оставил зад гърба си десет километра по пресечен терен. Един от начините да удължим пътя си е да спазваме принципа на Дейл Карнеги "Почивай, преди да си се изморил". От друга страна тестването на предела на човешките възможности чрез излизане извън зоната на комфорта води до повишаване на издъжрливостта на натоварвания; изглежда обаче че в много области пределът на възможностите вече е достигнат. Така например някои рекорди в областта на спорта не ся подобрявани от десетилетия - например скокът на височина на Стефка Костадинова от 208 сантиметра. В книгата "Прегърни промяната в името на успеха" на Дейл Карнеги са описани седемте най-важни точки на емоционалната страна на промяната. Всички те започват с буквата С - дали се цел да се запомнят по-лесно? Преценете сами:

  1. Самочувствие - здравословната доза увереност в себе си, която ни помага да поемаме рискове, да търсим израстване и нови постижения

  2. Самодисциплина - пътят към значимата цел никога не е лесен и бърз. Ако той включва големи екипи и дори цялата организация, то волята да се следва начертаният път трябва да се подхранва постоянно

  3. Стимулиране - осъзнатата причина и мотивиращият отговор на големия въпрос "Защо да направим това?" са източник на енергия и последователност дори когато се срещаме с отхвърляне и съпротива

  4. Самозадвижване - има хора, които винаги очакват стимул отвън или от обстоятелствата, за да предприемат промени. Има и такива, които търсят промяната, за да направят следващата крачка. Има хора - локомотивчета и хора - вагончета. За съжаление има и хора - баласт или товар, които се налага да бъдат нативарвани насила във вагончетата. Хората - вагончета са лоялните последователи, а е очевидно и че хората - локомотиви постигат значимите успехи

  5. Съпричастност - когато се случва процес на промяна, разбирането на емоциите на другите е ключът към намирането на правилни подходи към тях

  6. Способност да продаваме - често изтъкваме причините и ползите от промяната, които са валидни за нас и можем да останем разочаровани от това че искреността и мотивите ни са посрещнати от другите хора хладно и дори безразлично. Когато мотивираме промяната, то умението да преведем ползите на езика на хората, които е необходимо да преминат през нея, запалва искрата в сърцата им

  7. Системност - често хората се отказват малко преди да достигнат успеха. Някои даже могат да захвърлят постигнатото в отчаянието си от това че желаната цел изглежда толкова далеч. Промяната на гледната точка към неуспеха и приемането че всеки опит носи ново познание и приближава към целта, подсилва волята да се следва пътят

Бъдещето е виртуалната представа за случките и емоциите, които ще преживеем. То е проекция на нашите фантазии, илюзии или на колективното съзнание и тъкмо това го превръща в много ценна времева категория. То е свързано с нашите възприятия, мисловни модели, жизнени концепции и стремеж към развитие - разбира се, това е валидно само за някои хора, тъй като повечето хора желаят спокоен и сигурен живот, а не развитие и това е напълно нормално. В този смисъл бъдещето е в състояние да ни вдъхновява, или обратното - да ни обърква и сковава. Отношението ни към бъдещето определя и психологическата нагласа, с която се подготвяме за промени и адекватни решения в личния живот, семейството и бизнеса. Точно поради това философските понятия бъдеще и промяна са много тясно свързани - промените се случват предимно в бъдещето, а не в миналото; всъщност миналите промени са също толкова чести, колкото и бъдещите, но българският народ има една поговорка: станалото - станало, която е отлично приложима в случая.

В много случаи ежедневната работа става лесна и човек установява че може да я върши без особени усилия. Придобива се опит и навици, които в много случаи водят до толкова лесен работен процес, колкото е лесно ходенето по равен терен. В този случай обаче се изисква внимание - вероятно човек в такова състояние с спрял да се развива. Работата, извършена с малко усилие, вероятно няма да даде добър резултат. Всяка работа може да бъде свършена отлично или безразлично; отличните работи обаче изискват усилия - тежки, продължителни, концентрирани усилия.

Темата за промените винаги е вълнувала хората, поради което много мислители и философи са изказали различни велики и не толкова велики сентенции за промяната. Някои от тях са:

Ако искате да видите промяна към по-добро, трябва да вземете нещата в свои ръце - Клинт Истууд

Ако не се справяте толкова добре, колкото очаквате, най-вероятно това е така, защото правилата на играта са се променили, но никой не ви го е казал - Сет Годин в книгата "Линчпин"

Бъди промяната, която искаш да видиш в света! - Махатма Ганди

Винаги има по някой заблуден, който мисли, че може да промени света. Трябва да го убиеш, за да го убедиш в противното. Това е проблемът с демокрацията - из филма "Снайперист"

Винаги казват, че времето променя нещата, но всъщност вие сами трябва да ги промените - Анди Уорхол

Всеки творец малко или много променя света със своята музика, със своето изкуство и своите успехи - Лили Иванова

Всичко се променя от случайността - Rapit omnia casus - Марк Аней Лукан

Всяка изминаваща минута е още един шанс всичко да се измени - Дорис Лесинг

Във времена на бързи промени опитът може да се окаже най-големият ти враг - Жан-Пол Гети

Едно нещо, влезе ли в досег с друго нещо, вече не е същото нещо - Венцеслав Константинов

Едно от нещата, които карам хората да разберат, е, че нищо няма да се промени, ако не променят енергията, състоянието и емоциите си - Сизар Милан от "Говорещия с кучета"

За да бъдеш незаменим, е необходимо непрекъснато да се променяш - Коко Шанел

За хората е по-лесно да заплачат, отколкото да се променят - Джеймс Болдуин

Има само едно нещо по-лошо от промяната – и това е статуквото - Джон льо Каре

Истинската промяна не е промяна на настроението, становището или пък възгледите. Истинската промяна предполага пълно преобразуване на цялото същество. Промяната не може да се постигне за три месеца, три години или пък десет години. Необходим е цял човешки живот - Флоринда Донър

Историята се повтаря: хората не желаят да се променят - Аркадий Давидович

Когато карате хората да заменят старите идеи с нова, вие ги карате да изоставят стари приятели - Честър Карас

Когато настъпят големи промени, те рядко са постепенни. Ураганът връхлита изведнъж, но дигата се държи. После връхлита още един ураган и дигата пак устоява. Няма промяна – нищо различно от един нормален ден. После идва един мощен тайфун и дигата се къса. Единия ден системата работи, на следващия е под водата. Проблемът тук е, че можем да видим идващите промени, но се опитваме да се правим с тях, като правим незначителни поправки, защото сме плахи и чакаме да видим какво ще се случи. Така, с времето това, което има да става, става и ние здравата сме загазили - Сет Годин, из книгата "Линчпин"

Когато се захващате с нововъведения, трябва да сте подготвени за всички, които ще ви нарекат глупаци - Лари Елисън

Когато човек почувства вятъра на промените, трябва да строи не заслон, а вятърна мелница - Стивън Кинг

Кръговратът е присъщ на всичко и – подобно на въртящите се в кръг годишни времена – се менят и човешките нрави - Тацит

Към вечните ценности спада и вечната потребност от тяхната промяна - Венцеслав Константинов

Може да се провежда реформа само докато народът все още е във форма - Жарко Петан

На дъното на пропастта хубавото му е само това, че не духат ветровете на промяната - Валентина Беднова

Нарекох този принцип, според който всяко незначително изменение се запазва, ако е от полза, с термина естествен подбор - Чарлз Дарвин

Не всичко, срещу което се възправяте, може да бъде променено, но нищо не може да бъде променено, докато не се възправите срещу него - Джеймс Болдуин

Не се обвинявай! Когато се чувстват виновни, хората не се променят лесно - Сизар Милан из "Говорещия с кучета"

Нещата не се променят; променяме се ние - Things do not change; we change - Хенри Дейвид Торо

Ние сме играчи в един вечно променящ се свят - из филма "Крал Артур"

Нищо не може да се промени в този неизменно променящ се свят - Аркадий Давидович

Но самата природа постоянно се променя, а заедно с нея и хората, които тя храни - Елизе Рьоклю

О, полъх свеж, о, припев нов! / Сърце, надай победен зов, / Без страх промяна пожелай - Лудвиг Уланд, из "Пролетна вяра"

Обстоятелствата рядко остават статични за дълго време. Невъзможността да се отговори на промяната или – още по–лошо – невъзможността да се предвиди промяната обикновено струва скъпо, а понякога води до катастрофа - Алън Акселрод, из книгата "Патън за лидерството"

По време на скок не сменят парашута - Аркадий Давидович

Повечето хора все чакат да се случи нещо, което да промени живота им, но то така и не се случва - из филма "Прелестни създания"

Понякога нещата се променят и ти се иска да ги поразтърсиш, за да се подредят както трябва. … Като в покера – новото тесте решава проблемите - из филма „Военна база "Пенсакола"

Променѝ живота си днес. Не залагай на бъдещето – действай сега, без закъснение - Симон дьо Бовоар

Промяната винаги идва бавно - из филма "Никсън"

Промяната идва като лек ветрец, който развява завесите по изгрев слънце; като приятния аромат на дивите цветя, дори на тревата - Джон Стайнбек

Противопоставянето на всяка промяна е в същността на човешката природа - Честър Карас

Първата съпротива срещу социалната промяна е да се каже, че тя не е необходима - Глория Стейнъм

Пътят на най-малкото съпротивление и най-малкото усилие вече е положил коловозите си в съзнанието. Изисква се упорита работа, за да се предизвика промяна в старите вярвания - Джон Дюи

Реалната промяна се случва, когато на някого му пука, прави крачка напред и предприма нещо, макар и да изглежда рисковано. Хората ви следват, защото те искат, а не защото вие им нареждате да го правят - Сет Годин, из книгата "Линчпин"

Само аз мога да променя живота си. Никой не може да го направи вместо мен - «Only I can change my life. No one can do it for me.» - Карол Бърнет

Светът се променя и всичко, що някога е било силно, днес се оказва несигурно - Дж. Р. Р. Толкин, из книгата "Двете кули"

Съдба на всичко живо е да подлежи то на промяна - Никола Боало

Това наричам "зрялост" – способността да се променяме, като осмисляме случилото се и го превръщаме в свой нравствен ориентир. Но, както добре знаем, човечеството вече хилядолетия наред се държи като слаб ученик, като немощен интерпретатор на собствения си опит - Валери Стефанов

Хората в бейзбола, тук включвам и себе си, много бавно се променят и приемат нови идеи. Спомням си колко години отидоха, докато ги убедят да сложат номера на униформите - Бранч Рики

Хората са алергични към промените. Те обичат да казват: "Ние винаги го правим по този начин." Аз се опитвам да се преборя с това. Ето защо на стената имам часовник, който се движи обратно на часовниковата стрелка - Грейс Хопър

Хората се нуждаят от време, за да приемат всичко ново и различно - Честър Карас

Ако се озовете в дупка, най-важното е да спрете да копаете - Уорън Бъфет

Някои хора не харесват промяната, но човек трябва да я приеме, ако алтернативата е катастрофа - Елън Мъск

Основната опасност в този живот са хората, които искат да променят всичко или нищо - лейди Нанси Астор

Всички големи промени са дразнители на човешкия ум, особено тези, които са съпроводени с големи опасности и несигурни последици - Джон Куинси Адамс

Най-ефективният начин да се справиш с промяната е да помогнеш за нейното създаване - Л. У. Линет

Отчаянието е суровината на драстичната промяна - Уилям Бъроуз

До известна степен понятието промяна се припокрива с термина прогрес, поради което и същността на прогреса ще бъде разгледана в тази секция на нашия сайт. Въпреки известните вариации в значението, най-общо прогрес означава промяна в позитивна насока - подобрение в характеристиките на предмет, човек, философска концепция, идея, начин на работа или каквото и да било друго. Прогресът е концепция за общото развитие на историята, според която светът се подобрява с времето от гледна точка на наука, техника, свобода, демокрация, качество на живот и други. Макар че най-често прогресът се свързва с представата за постоянно линейно подобрение, съществуват и други варианти на възгледа, като този за диалектическия спираловиден прогрес. Привърженици на тази теория са автори като Георг Вилхелм Фридрих Хегел и Карл Маркс. Прогрес е дума на български език, която се използва, за да означи напредък или развитие в дадена сфера или област. Например, ако някой работи усърдно и постига постоянно подобрения в своята професия, това може да се опише като прогрес в неговата кариера. Съществува и антоним на думата прогрес - регрес, което като понятие означава негативна промяна, влошаване на характеристиките на предмет, човек научна или религиозна концепция. Освен всичко има и допълнителни нюанси в значението - докато промяната се смята повече за еднократен акт, то прогресът и регресът са повече продължителни процеси - отнемат известно време, като всички тези семантични нюанси са до голяма степен условни.

Прогресът беше донякъде фикс - идея на политиците от епохата на социализма в България - тъй като в много сфери на обществения живот видим прогрес нямаше, в главите на хората непрекъснато се втълпяваше че социализмът и комунизмът всъщност са прогресивни системи и все някой ден ще доведат до по-добро качество на живот. Тийнейджърите пък, като общност, която живее в паралелна Вселена, през 80-те години на ХХ век често използваха фразеологизма "С нахалство към прогрес". В днешно време този идиом се използва като че ли доста по-рядко.

По отношение на прогреса много мислители също са оставили значима следа в световната история. Ето някои крилати фрази на тема прогрес:

Който не върви напред, върви назад - средно положение няма - В. Г. Белински

Всеки прогрес е реакционен, ако се руши човекът - А. Вознесенски

Епохата върви напред, а всеки отделен човек започва отначало - Гьоте

Неспокойството говори за неудовлетвореност, а неудовлетвореността първото условие за прогрес. Покажете ми един напълно задоволен човек и аз ще ви покажа един пълен неудачник - Едисон

Мнозина от тия, които са изпреварили времето си, са били принудени да го изчакат в не най-удобното за целта помещение - Ст. Лец

Този, който не подобрява нищо, разваля всичко - Морели

Историята на всяко възраждане е история на едно мъченичество - Ст. Михайловски

Прогресът не е случайност, а необходимост - Х. Спенсър

Няма край на живота, няма край на усъвършенстването и разума на човечеството. Неговият прогрес е вечен - К. Циолковский

Невъзможното днес ще стане възможно утре - К. Циолковский

Да се строи новото не е така лесно, както да се разруши старото, и се защитава по-трудно, отколкото се напада - Н. Чернишевский

В областта на медицината прогресът се наблюдава през последните няколко десетилетия във всяка една медицинска специалност. Поради това много заболявания, които преди 30 - 35 години се смятаха за нелечими, в днешно време се лекуват напълно успешно. Продължителността на живота на пациенти с подобни заболявания вече достига десетки години, а качеството на живота им почти не се отличава от това на здравия човек. В същото време терминът прогрес може да се употребява в изключително негативен аспект в медицината - едно заболяване може да прогресира, да се влошава и да доведе бързо до летален изход. Това е валидно с особена сила за злокачествените неопластични процеси. Поради това много автори на специализирани научни статии говорят не за прогрес, а за авансиране на тумора. Обратно, някои неоплазии могат да претърпят регрес, но това се случва изключително рядко поради спецификата на туморния растеж и биологичното поведение на тумора като цяло.