Продукт

В съвременния български език думата продукт има следните няколко значения:

  1. Резултат от процес на производство или дейност, който може да бъде предлаган за продажба или консумация. Основните продукти на производството са стоки и услуги, но през последните няколко десетилетия благодарение на технологичното развитие на обществото се появиха и много други видове продукти. Някои от тях са пълна безсмислица и следователно са повече в сферата на мултилевъл маркетинга - т.е. внушаване на потребителя че закупуването на дадена стока или услуга силно ще повиши неговия имидж и престиж в обществото. Други обаче са изключително полезни и наистина повишават качеството на живота на хората

  2. В областта на информационните технологии продукт може да означава софтуер, приложение или услуга, които се разработват и предлагат на потребителите

  3. В научни и изследователски контексти, "продукт" се използва, за да се опише резултат от научно изследване или научен проект.

Това са основните значени на думата "продукт" на български език, но контекстът обикновено определя точното значение в конкретната ситуация. Продукт — храна (в словосъчетанието „хранителни продукти“) Продукт – продукт на труда, крайният резултат от някаква дейност, включително: Изделие или услуга (стока, предлагана на пазара за задоволяване потребностите на купувачите). Програмен продукт Творчески продукт (произведение на изкуството и под.)В маркетинга продукт (от латинското: prōdūce(re) – произвеждам или довеждам до резултат, създавам) е стока или услуга, която може да се предложи на пазара, и която ще задоволи нужди на потребителите. Продуктите са изделия, произведения, резултат на човешки труд. Продуктите се делят на материални (материални ценности) и нематериални. Към последните се отнасят услугите, например, услуги от туристически агенции или счетоводно обслужване на предприятие (фирма). Всички продукти на пазара могат да варират от чисти стоки до чисти услуги. Чистите услуги се считат за значителна част от всички предимства и ползи, които съпътстват придобиването на даден продукт, така че развитието на услугите и свързаната с тях конкуренция става важна част от бизнеса. мн. продукти, (два) продукта, м. 1. Предмет, който е резултат от човешка дейност, труд. 2. Обикн. мн. Храна, хранителни стоки. Купувам продукти. 3. Прен. Следствие, резултат, плод. Синоними плод, произведение, изделие, дело резултат, последица фабрикат следствие рожба.

Съществува известна разлика между понятията продукт и услуга. Особено в областта на информационните технологии всяка компания се стреми да се превърне в продуктова такава, а не в компания за услуги. Продуктовите софтуерни компании разрабтоват свои, авторски, уникални програмни продукти - което е с доста по-висока добавена стойност от създаването на софтуер като услуга. Компаниите за услуги пък пишат софтуер, който като идея и концепция е разработен от други компании - един вид работа на ишлеме. Логично е първата дейност да бъде много по-добре заплатена от втората. Продуктите могат да бъдат материални и нематериални, но същото твърдение е валидно и за услугите. Дали нещо е продукт или услуга, зависи основно от това дали това нещо е скалируемо. Една песен, въпреки че е нематериална, е продукт, а едно сглобяване на телефон, въпреки че е материално, е услуга. От първото може да произлизат милиони слушания при едно изпълнение; второто обаче изисква повтаряема дейност и за да сглобиш един милион мобилни телефона, се изисква сериозен разход на време и труд. Но освен скалирането продуктът има и някои други характеристики. Създаването на продукт е свързано с някаква пазарна промяна - дори когато потребителите не знаят какво е възможно с новите технологии, а в най-общия случай те не знаят. Продуктът има етап на създаване, а услугата - само етапи на продажба и повтаряемо техническо изпълнение. Някои услуги са по-креативни, а други - по рутинни. Някои услуги изискват повече талант и майсторство, а други - повече контакти и умения за работа в екип. Въпреки това обаче в най-общия случай услугите нямат етап на създаване. Ако работите по създаването на услуга, поръчана от клиент, то най-вероятно работите по продукт. Креативните услуги са инженеринговите - в много случаи обаче те отново водят до създаването на продукт. В много случаи създаването на иновативни продукти представлява поемане на прекомерен, понякога излишен риск. Почти сигурно е че първото излизане на пазара ще бъде провал, а вероятно и второто и третото. Винаги е по-добре да се прегърне провалът, а не да се ужасяваме от него - което е лесно на думи, но трудно за изпълнение. Обезкуражаването и демотивацията могат да се минимизират, ако се приеме че 3/4 от идеите няма да се реализират според първоначалния си замисъл. Въпреки това няма смисъл да се проваляме, ако провалите не носят знание за дългосрочен напредък и не увеличават шансовете за следващия успех.

Всяко добавяне на продукт към онлайн магазина ви е нова възможност да се свържете по-добре с аудиторията си, да разнообразите портфолиото си и да генерирате повече продажби. Откъде можете да започнете? В тази статия ще ви представим нашите 5 насоки за успешно лансиране на нов артикул.

1. Проучете предварително и тествайте продукта си Всички сме били свидетели на големи провали при стартирането на нови продукти, дори от най-популярните брандове. И основна причина често е недостатъчното проучване и тестване. Ето няколко въпроса, на които задължително да си отговорите в началото: Преди всичко: сигурни ли сте, че клиентите ви имат нужда от този продукт? Получавали ли сте запитвания за него? Виждали ли сте подобни примери от директните ви конкуренти или от чуждестранни брандове? Напълно ли е готов продуктът? Можете ли да гарантирате за качеството на използваните материали и на изработката? Има ли нещо, което би отказало хората да го поръчат? Обърнете внимание на тези детайли, за да не разочаровате клиентите си. Взели ли сте предвид регулациите? Много стартиращи онлайн търговци не обръщат внимание на това, че за някои видове продукти има регулаторни органи: например за фермерска продукция, натурална козметика, хранителни добавки. Направете проучване дали подлежите на регулации или определен вид регистрация – така ще си спестите много главоболия. Определили ли сте правилно цената на продукта? Справедлива ли е спрямо цената на другите ви предложения и достатъчно ли е атрактивна? Най-ефективният начин да тествате продукта си е да го представите на малка група хора и да ги помолите да споделят мнение. Разчитайте на приятелите си. Ако онлайн магазинът ви е стартирал скоро, те може да са единствената ви обратна връзка. Подтикнете ги да бъдат обективни или дори една идея по-критични – винаги е от полза. Ако вече имате развит онлайн магазин, можете да представите продукта си първо на най-лоялната си аудитория от купувачи. Те ще се радват да изпробват нещо ново от вас и ще ви споделят градивна обратна връзка

2. Определете подходящи срокове Не е достатъчно просто да изберете дата за представяне на продукта. Тя трябва да е достатъчно напред във времето, за да имате време да организирате всичко. Същевременно не трябва да е твърде далеч, за да не карате клиентите си да чакат. В срока, който ще определите за подготвяне на лансиращата кампания, трябва да предвидите всичко необходимо: създаването на продуктови снимки, работата по оптимизирането на продуктовата страница, създаването на рекламните кампании и още. Не пропускайте да съобразите момента на стартиране. Ако продуктът е сезонен, обикновено е най-добре да го представите на аудиторията си малко преди да стартира сезонът. Следете редовно и новините и тенденциите в потребителските навици – в постоянно сменящата се ситуация около нас е важно да не направите грешен ход

3. Изберете подходящите канали за реклама Фокусирайте се там, където сте най-силни, и заложете на каналите, които активно използвате в момента. Така ще си спестите време за проучване, много грешки и излишни разходи. Освен социалните медии и Google Ads, друг много полезен подход за лансиращи кампании е имейл маркетингът. Една добра идея е да подготвите серия от мейлинг кампании, които да напомнят на клиентите ви за предстоящия продукт. А в датата на стартиране можете да им предложите специална отстъпка за него. Друг начин да презентирате продукта си е на събития. Проучете за подходящи панаири или фестивали близо до вас – там ще можете да се запознаете отблизо с аудиторията и да представите в детайли предложението си. Ако онлайн магазинът ви е добре развит и имате повече средства за реклама, помислете за партньорства с инфлуенсъри. Те ще ви помогнат да създадете доверие в продукта си и да откриете още потенциални клиенти

4. Открийте точните рекламни послания Добре написаните рекламни послания може да са разликата между незаинтересован потребител и такъв, който няма търпение да притежава продукта ви. Започнете оттук: кое е най-важното, което искате да кажете за продукта си? Дали просто е нов артикул в портфолиото ви? Или е иновативен продукт, който за първи път е на българския пазар? Дали най-отличаващото за него са функциите му, или пък изкушаващата цена? Фокусирайте се върху едно основно предимство – а останалите комуникирайте като допълнителни причини потребителите да изберат продукта. Обърнете внимание на тона на рекламните послания (стилът ви на писане). В общия случай трябва да следвате вече изградения тон на бранда си, но ако продуктът ви е по-нестандартен, можете да експериментирате. Съобразете рекламните послания с канала, в който ще ги представите, и проверете какъв тип послания са работили най-добре за вас досега – те ще са добра отправна точка

5. Организирайте намаление или друга кампания Намаленията винаги работят добре. Задължително организирайте атрактивна промоция за новия си продукт (препоръчваме да е за по-кратък срок, за да създадете чувство за неотложност). Друг успешен подход е да направите pre-order кампания – зарадвайте лоялните си клиенти, като им дадете възможност първи да тестват новото предложение. Мейлинг листът ви е подходящ канал за pre-order – можете например да предоставите предварителен достъп до продукта си само на нюзлетър абонатите. Възможностите са много: можете да подготвите специален пакет, включващ новия ви продукт и други популярни артикули; да предложите специални аксесоари за новия си продукт; да си партнирате с друг бранд и още. Експериментирайте и следете резултатите от кампаниите си, за да увеличите шанса си за успех.