Реакция

Реакцията представлява комплекс от специфични действия или поведения, които предизвиква даден стимул. В психологически план на един и същ стимул могат да съответсват широк спектър от реакции, обусловени от уникалността на всяка личност. Въпреки това съществуват регистри от реакции, които са приети за норма и често се използват като база за сравнение в психодиагностиката. Всичко поведенчески теории са основани най-общо на принципа стимул - реакция. Думата реакция е от женски род, а нейното множествено число е реакции. Има и някои допълнителни значения, които са:

  1. Действие, което е отговор на външно дразнение, предизвикано е отвън; реагиране. Човек с бързи реакции

  2. Обикновено в единствено число - рязка промяна на физическото или психическото здраве на човека

  3. Специфично за областта на химията - встъпване във взаимодействие на две вещества, при което в резултат се получава ново вещество - химично съединение. Така например при свързването на кислород и водород се получава химичното съединение вода - молекулата на живота

  4. Икономическа и политическа съпротива на господстващите срещу революционните движения и обществения прогрес. Всички привърженици на такова обществено поведение се наричат реакционни сили. В това свое значение терминът е употребяван с негативна конотация при пропагандата на различни политически идеи - най-вече комунистически, но също и крайно десни. Всеки, който не е бил напълно убеден в правотата на тези идеи, е бил обявяван за реакционер и подлаган на репресии

Съществуват и прилагателни, които са производни на съществителното реакция - реакционен, реакционна, реакционно, в множествено число - реакционни. Синоними на термина са противодействие, съпротива, съпротивление, опозиция, реагиране, отпор, отговор, реакционност, назадничавост, ретроградност, отзвук, последица, резултат и отражение. Разбира се, съществуват известни вариации в смисъла на всички тези думи, но в много ситуации те наистина са със сходно значение на реакция.