Щастие

Щастие е емоционално състояние, при което човек изпитва чувства, вариращи от задоволство и удоволствие до пълно блаженство и прекалена радост. Все пак щастието е основно философско понятие и поради това за него е трудно да се даде смислено определение - по-лесният начин да се обясни е чрез синоними. Антиподът на щастието е нещастието. Според философа Фридрих Ницше (1844 – 1900) истинското щастие е неделимо от инстинктите, стига животът да е във възход. Когато е щастлив, човек често се смее. Разнообразието от биологични, психологически, религиозни и философски подходи се опитва да определи щастието и да идентифицира източниците му. Хормоните на щстието са окситоцин, серотонин, ендорфини и енкефалини - при повишаването на техните плазмени нива човекът изпитва усещане за щастие. Някои психотропни вещества са способни да повишат изкуствено тези нива, поради което бързо водят до пристрастяване. Зависимостта понякога е толкова силна, че се изгражда дори при първата приета доза. Проблемът е че при отзвучаване на фармакодинамичния ефект се явява усещане за нещастие и дори болка, при което зависимият бързо започва да изисква нова доза - абстинентен синдром, който често е съпроводен с редица психофизиологични реакции. Често се явява тремор, усещане за студ, глад и различни реални или въображаеми страхове. Тогава пък в плазмата се откриват повишени нива на хормона кортизол - той е всъщност хормонът на стреса и напрежението. Подобни ефекти има и адреналинът, но той има и известен тонизиращ ефект - подготвя организма за бягство или битка.

Позитивната психология е част от различните изследователски групи. При нея се прилага научен метод, за да се отговори на въпроси за това какво е щастие и как то може да бъде постигнато. Тя е от толкова фундаментално значение за човешкото състояние и развитие, че „животът, свободата и стремежът към щастие“ се считат за неотменни права в Декларацията за независимост на САЩ - с този документ реално са поставени основите на американската държава. Организацията на обединените нации обявява 20 март за Международен ден на щастието, като признава значението на щастието и благополучието за универсални цели.

Щастието осмисля живота ни, придава му реалност, без него всичко е привидно, без същност. Според една сентенция да си щастлив значи да си докоснат и воден от Бога. Затова щастието е свързано със смисъла на живота. През 2014 г. песента „Happy“ на американския изпълнител Фарел Уилямс става химн и вдъхнови клипове по цял ​​свят в Мрежата. Една от най-известните вериги български ресторанти също носи името на щастието - ресторанти Happy, основани на Коледа през 1994 година в град Варна.

Щастието е една от основните категории на етиката. Като етическа категория тя се разработва още в античната философия. Аристотел въвежда самото понятие етика, нарича щастието най-висшето благо, понеже всяко човешко поведение в крайна сметка е мотивирано от стремежа към щастие. Едва ли има обаче друга философска школа през Античността, която да е толкова тясно свързана с философския проблем за щастието като епикурейците. Щастието и пътищата за неговото достигане стават основна тема в тяхното учение - макар че в по-късните епохи епикурейците са си спечелили лоша слава в историята като проповедници на разгулен живот. Това се дължи основно на отношението на християнската църква към учението на Епикур; философията на последователите му за блаженството всъщност описва един съвсем умерен идеал за земно щастие, което не е задължително да включва консумация на огромни количества храна и алкохол и безразборни сексуални връзки. Епикур и неговият идеен противник Стоик, също философ, са водели дълги спорове на тема щастие и наслада - въпреки че има известна разлика в двете понятия. Епикур е твърдял че животът на човека трябва да бъде посветен на насладата и удоволствията; Стоик пък бил на мнение че човек трябва да търпи единствено лишения и да полага непрекъснати усилия, да страда и да понася лишения през целия си живот. От името на този древногръцки философ е призлязло наречието стоически - да понасяме страданията стоически, точно както е проповядвал мислителят. Най-смешното е че при по-задълбочен анализ на мненията на двамата антиподи всъщност се оказва че Стоик в действителност се стреми към... щастие. Така например един занаятчия, който по цял ден се труди и понася всякакви лишения, постепенно се усъвършенства и започва да създава по-добри продукти в процеса на работата си. Като краен резултат занаятчията забогатява и в същото време подобрява качеството на живот на хората около себе си с продукта на труда си - независимо дали това е софтуер или сграда. При полагане на непрекъснати усилия един спортист в крайна сметка се класира първи на олимпийските състезания, с което печели слава и изгражда красиво и силно телосложение, което е било смятано за почти божествен статут по онова време. Физическите тренировки съвсем не са приятно епикурейско преживяване! Това твърдение е валидно в още по-голяма степен за войниците и офицерите по времето на античността, а и сега - стоическото понасяне на болката по време на тренировките подготвят война за битката, в резултат на което той печели бойна слава и защитава народа и близките си. В крайна сметка усилията и лишенията водят до щастие, което е може би от един порядък по-висше от това да се наядеш и напиеш. Обратно, при непрекъснато ядене, консумация на алкохол и безразборни сексуални връзки (каквато не е точно била представата на Епикур за щастието) в крайна сметка човек се разболява, понякога от доста тежки болести. Очевидно древните гърци са били разумни и мислещи хора! Последовател на Епикур е философът Хедон, откъдето произлиза и терминът хедонистично - т.е. всичко, свръзано с удоволствието.

Щастието е обект на религиозните доктрини. В християнството то е свързано с учението за благодатта, която представлява връзката между човека и Светия Дух. В религиозното християнско съзнание, щастието е свързано предимно със задгробният живот и с представата за Рая, който е отреден за праведниците. В източните религии представата за щастието е свързана с освобождаването от земните страсти, което се осъществява в т.нар. Нирвана. Блажено състояние на угасване на индивидуалното съзнание и вливане във всемирния дух – Брахман. Според някои традиционни суеверия се смята, че който намери четирилистна детелина, ще има много късмет и щастие Според някои традиционни суеверия се смята, че който намери четирилистна детелина, ще има много късмет и щастие Според други суеверия подковата също е символ на щастие и късмет. Един човек обаче е допринесъл повече за човешкото щастие от всички религиозни водачи по света - Уолтър Илайъс Дисни.

Международно проучване ООН осъществява международно проучване „Индекс на щастието“. В Скандинавските държави изграждането на общество с човешки облик се измерва с „индекс на брутно национално щастие“. Този показател има 12 измерения, сред които са психическото благополучие, здравето, удовлетвореност от живота, удовлетвореност от работата, баланс на времето, жизнен стандарт и други. Проучвания в България Съпоставени с гражданите на другите страни, където се извършва оценка на индекса на щастието, в началото на 2020 г. около 20 % от българите са щастливи и над 30 % от тях са нещастни.

Оценката на индекса на щастие се прави по задание на списание „Мениджър“ от агенция „G Consulting“ и социолога Живко Георгиев. Провежда се от 2018 г. и е единствено по рода си национално представително изследване, посветено на личното и обществено щастие в България. Използва се моделът на международното проучване от ООН. За 2021 година се отчита спад от 3 % на нещастните спрямо предходното определяне на индекса, като се установява, че очакванията за катастрофален спад на индекса, породен от икономическата и здравната криза, не се оправдават.

Според различни теории за информацията за финансовите кризи винаги са виновни банкерите, а за автомобилните катастрофи никога не е виновна автоиндустрията. Хората проявяват различни когнитивни и емоционални психологически склонности в ежедневието си, както и при вземане на икономически и финансови решения. Това почти винаги се извършва в условията на риск и неопределеност. Една от тези склонности е когнитивният дисонанс - психологическо явление, при което новополучената информация влиза в конфликт с предварително съществуващи разбирания. Въпреки че когнитивният дисонанс на пръв поглед няма голяма връзка с щастието, връзка всъщност има и при по-задълбочен анализ се оказва че щастието много зависи от логическите противоречия около нас. Когато се появи такъв конфликт, хората най-често усещат психологически диксомфорт - срам, вина, чувство за непригодност към ситуацията и т.н. Това е предизвикано от неправилно решение, неправилна покупка или неуспешна инвестиция. След настъпване на периода на дискомфорт хората правят важни рационализации, за да синхронизират отново когнициите си и да възвърнат и поддържат психологическата си стабилност - а без психологическа стабилност е известно че няма щастие или ако има, то е много краткотрайно моментно състояние на психиката. Много рядко хората си признават (а още по-рядко пред други хора) че са направили грешен избор или са взели грешно решение. Те модифицират поведението и когнициите си с цел отново да постигнат душевна хармония. В същото време хората систематично се опитват да се оправдават пред самите себе си и да обясняват своите решения - така те търсят външни причини за постъпките си и за направените от тях самите грешки. Този модел на поведение е психологически много по-лесен, отколкото признаването на собствената грешка и нейното осмисляне и избягване в бъдещето. Поради това поведенческите финанси и поведенческата икономика твърдят че хората са не просто ирационални, а по-скоро системно ирационални. Някои по-праволинейни психолози казват че ирационалните хора са просто глупави. Разбира се, тези тенденции се наблюдават далеч не само в сферата на личните финанси; същото поведение е налице в областта на образованието, труда, усвояването на нови умения, спорта и разбира се, връзките с приятели и партньорите от противоположния пол. В най-общия случай всеки човек се стреми да се предпази от противоречия - те стават източник на душевен дискомфорт и поради това следва да се избягват. При наличието на очевидни противоречия разумът се озовава в състояние на нестабилност - в даден момент се оказва че човекът е вярвал в лъжи или е живял в лъжа, което не се възприема в реда на нещата от нито един индивид.

Тъй като повечето хора по света се стремят към щастие, а не към нещастие, много велики и не толкова велики умове са се изказвали през последните 5000 години по въпроса за щастието - поне откакто има писмена реч. Вероятно и много преди това хората са разсъждавали върху въпроса за щастието, но за съжаление не е имало начин техните расъждения да се съхранят за поколенията.

Ето някои мисли на тема щастие, събрани от нашия екип:

„Правете повече неща, които ви правят истински щастливи.“

„От тук насетне искам да колекционирам само моменти на щастие.“ – Стендал

„Защото, за да си щастлив, трябва да си смел…“

„Целта на живота ни е да бъдем щастливи.“ – Далай Лама

„- Защо децата първо се карат, а после отново играят заедно? – Защото щастието им е по-важно от гордостта!“

„Живей просто. Обичай щедро. Говори истината. Дишай дълбоко. Прави най-доброто, на което си способен.“

„Пребройте хубавите неща в живота си и благодарете за всяко едно от тях. Така ще се изпълните с щастие!“

„Да правиш това, което ти доставя удоволствие – значи да бъдеш щастлив!“ – Волтер

„Човек, който е щастлив, ще направи и другите хора щастливи.“ – Ане Франк

„Рецептите за щастие са за хората без въображение. Истински щастливите са импровизатори.“ – Силвия Кристъл

„Никога не слагай ключа към щастието си в джоба на някой друг.“

„Със свобода, книги, цветя и луната, кой не би бил щастлив?…“ – Оскар Уайлд

„Щастието е пътешествие, а не дестинация" - Буда

„Щастието е единственото нещо, което човек може да раздава без да притежава.“

„Разумът и щастието са невъзможна комбинация.“ – Марк Твен

„Щастието не е цел… то е страничен продукт от добре изживян живот.“ – Елинор Рузвелт

„Щастие. Просто като чаша шоколад или сложно като сърцето. Тръпчиво. Сладко. Живо.“ – Джоан Харис

„Щастието се усмихва на този, който умее да се смее, когато то все още липсва.“

„Щастието не означава че имаш всичко. Означава, че нещата, които имаш, са по-важни от тези, които би искал да имаш.“

„Щастието може да бъде намерено, дори в най-мрачните времена. Достатъчно е само някой да си спомни да включи осветлението.“ – Дж. К. Роулинг

„Често човек си мисли, че е далеч от щастието, а то с тихи стъпки е дошло до него.“

„Щастието обича тишината.“

„Щастието не е нещо готово. То идва от вашите собствени действия. “ – Далай Лама

„Щастието е черта на характера. В характера на едни хора е винаги да го чакат, на други – постоянно да го търсят, а трети да го намират навсякъде!“

„Най-голямото щастие е да чувстваш, че си обичан – не да го знаеш, а да го чувстваш!“ – Елиф Шафак

„- Как се нарича, когато ти е топло и не искаш нищо да се промени? – Щастие, предполагам…“ – Тери Пратчет

„Щастие е, когато в момента не се нуждаеш от нищо, освен от това, което вече имаш. И благодариш.“

„Щастието се крие в способността да уловиш всеки миг, да му се насладиш и да го направиш специален.“

„Само един човек може да ви направи щастливи и да промени живота ви. Вие самите.“

„Не е въпросът какво ти се случва, а как реагираш на това, което ти се случва.“

„Щастието не може да бъде пропътувано, спечелено, носено или притежавано. То е вътрешното чувство, което има човек, когато живее изпълнен с любов и благодарност всеки ден.“ – Денис Уайтли

„От всички форми на предпазливост, предпазливостта в любовта е може би най-фаталната за истинското щастие.“ - Бертран Ръсел

„Когато се усмихваш на живота, в крайна сметка заживяваш живот, който си струва усмивката.“

„Повечето хора са толкова щастливи, колкото са решили да бъдат.“ — Ейбрахам Линкълн *** „Всеки иска да живее на върха на планината, но цялото щастие и растеж се случват, докато се изкачвате към него.“ — Анди Рууни на върха *** „Никакви пари не могат да ви направят щастливи, ако не сте щастливи първо със себе си.“ *** „Ако можеш да правиш това, което правиш най-добре и да си щастлив, ти си по-напред в живота от повечето хора.“ — Леонардо ди Каприо *** „Глупавият човек търси щастието в далечината, а мъдрият го отглежда под краката си.“ — Джеймс Опенхайм *** „Научих се да търся щастие, като ограничавам желанията си, вместо да се опитвам да ги удовлетворявам.” — Джон Стюарт Мил *** „Най-добрият начин да развеселите себе си е да се опитате да развеселите някой друг.“ – Марк Твен *** „Щастливите хора планират действия, те не планират резултати.“ — Денис Уейтли *** Съвети за щастие „За да бъдем щастливи, не трябва да се занимаваме твърде много с другите.“ — Албер Камю *** „Хората чакат цяла седмица да стане петък, цяла година да дойде лятото и цял живот да дойде щастието.“ -> Не бъдете част от тях. — Умберто Еко *** „Да си щастлив не означава, че всичко е перфектно. Означава, че сте решили да погледнете отвъд несъвършенствата. „ *** „Оптимизмът е магнит за щастие. Ако останете позитивни, добри неща и добри хора ще бъдат привлечени от вас. “ — Мери Лу Ретън *** „Запомнете, сравняването с другите е крадец на щастието. Можете да прекарате цял живот в грижи за това какво имат другите, но това няма да ви даде нищо.“ *** „Ако всеки един от нас, направи щастлив друг човек, дори само един, на Земята всички биха могли да са щастливи!“ — Юрий Никулин *** „Вярвам, че състраданието е едно от малкото неща, които можем да практикуваме и които ще донесат незабавно и дългосрочно щастие в живота ни.“ — Далай Лама *** Ключът към щастието – цитати „Успехът не е ключът към щастието. Щастието е ключът към успеха.“ Ключ към Щастието цитат *** „Тайната на щастието не се изразява в търсенето на повече блага, а в развиването на способността да се наслаждавате и на малкото.” – Сократ *** „Ако обичате това, което правите, ще успеете. “ — Херман Каин *** „Научете се да пускате. Това е ключът към щастието. “ — Буда

„Спрете да мислите какво нямате и си спомнете какво имате. Бъдете благодарни за него. В това се крие ключът към щастието.“

„Щастието и успехът се състои в това да прекарвате живота си по вашия собствен начин. Бъдете себе си. Никой не може да ви каже, че го правите по грешен начин.“

„Много малко е необходимо, за да се направи щастлив живот; всичко е в самите вас, във вашия начин на мислене. “ - Марк Аврелий

„Изкуството да бъдеш щастлив се корени в силата да намираш щастието във всекидневните неща.“

„Правете дълги разходки. Отдавайте се на хубави дълги разговори. Обръщайте внимание на момента. Пребройте нещата, с които сте благословени от живота. И благодарете.“

„Да бъдеш щастлив е един талант, който се развива чрез упражнение.“ - Пейо Яворов

„Трикът е да се наслаждавате на живота си днес. А не да чакате по-добри дни.“

„Не можем да бъдем щастливи, ако търсим щастието в неща, които не зависят от нас.“

„Най-голямото щастие е да си полезен на другите.“ - Майка Тереза

„Основните елементи на щастието са: нещо да правиш, нещо да обичаш и нещо, за което да се надяваш.“ - Алън Чалмърс

„Щастие е тогава, когато това, което мислиш, това, което казваш и това, което правиш, са в хармония.“ - Махатма Ганди

„Щастие – знаеш ли, много е просто:

Когато на брат си отидеш на гости.

Когато направиш сладки с канела.

Когато си кажеш “днеска бях смела”.

Когато дадеш си последното залче.

Когато докосне те бебешко палче.

Когато си болен и дават ти чай.

Когато Балканът е сякаш без край.

Когато сънуваш, че баба е жива.

Когато ти кажат, че си красива.

Когато играеш си с есенна шума.

Когато преглътнеш си грубата дума.

Когато четеш със приказки книга.

Когато навън зазвучи чучулига.

Когато дариш, без да чакаш замяна.

Когато дъщеря си видиш засмяна.

Когато видиш стар приятел.

Когато събудиш в детето мечтател.

Когато спреш да се чудиш “къде е” и просто оставиш го в теб да живее!“ - Яна Младенова

"И попита Бог жената: – Какво искаш от живота? – Щастие! – каза жената. И Бог изпрати детето…"

"Какво е щастие? Да откриеш чешма, когато си жаден. Да намериш петак за джоба си празен. Парченце хляб, щом по вълчи си гладен. Да разбереш, че за някой все още си важен. Да откриеш лек за болест нелечима. Да зърнеш оазис в безкрайна пустиня. Да чуеш от чедото първото:“Мамо“. Да се облегнеш в трудност на нечие рамо. Щом себе си дал си, да получиш признание. Да стигнеш до края на дълго страдание. Връщаш се вкъщи – някой те чака в нощта. Щастието е най-голямо в малките неща!" - Биляна Дар

"Един живот на никого не стига мечтите си в дела да претвори. Все някак малко време не достига, или са нужни купища пари. Но има и неща обикновени – любим човек, приятели, деца и радостите малки, ежедневни, които стоплят нашите сърца. Живота всеки сам си го подрежда- приоритети, ценности, мечти, но всичко, знай, че до това се свежда – баланса в него да поддържаш ти! Щастлив е онзи, който съумее живота си така да подреди, че с радостите малки да се смее, докато следва своите мечти!" - Николай Димов

„Важното е на щастието да не му работят спирачките!“

"Само един човек може да ви направи щастливи и да промени живота ви. Вие самите."

"Животът ви ще се подобри, само ако поемате малки рискове. Първият и най-трудният от тях е да бъдете честни със себе си."

"Спрете да мислите колко сте притеснени и си спомнете колко сте благословени. Можеше да е много по-зле."

"Не е въпросът какво ти се случва, а как реагираш на това, което ти се случва. Пребройте хубавите неща в живота си, докато другите изреждат нещастията си."

"Огледайте се за позитивното в този момент. Дори да трябва да търсите дълго, то съществува."

"Когато се усмихваш на живота, в крайна сметка заживяваш живот, който си струва усмивката."

"Сравнението с другите е крадец на щастието. Можете да прекарате цял живот в грижи за това какво имат другите, но това няма да ви даде нищо."

"Щастието идва по-лесно, когато се чувствате добре такива, каквито сте, без да имате нужда от нечие одобрение."

"Дръжте се добре с хората по пътя нагоре, защото може да ги срещнете по пътя надолу."

"Дайте пример. Дръжте се добре и уважение към всеки, дори и с онези, които са груби с вас – не защото те са добри, а защото вие сте."

"Добротата не трябва да се бърка със слабост, нито прошката с приемане. Въпросът е да знаеш, че обидата и негодуванието не са път към щастието."

"Давайте колкото се може повече, но не позволявайте да бъдете използвани. Слушайте внимателно другите, но не губете собствения си глас."

"Казвайте нещата, които има нужда да бъдат казани. Говорете своята истина. Няма нищо по тъжно от това да пазите думите, които никога не сте имали смелостта да кажете."

"Не можете да промените начина, по който хората се държат с вас, нито това, което говорят за вас. Това, което можете да промените, е начинът, по който реагирате, и хората, с които избирате да сте."

"Не може да имате позитивен живот в компанията на негативни хора. Изследвайте нещата, които изтърпявате в дългосрочен план."

"Това, което позволявате, ще продължи. Винаги е по-добре да прекарвате повече време сами, отколкото да позволявате на негативни хора и техните мнения да ви отклоняват от съдбата ви."

"Когато другите се държат зле с вас, тръгнете си, усмихнете си и продължете да бъдете себе си. Не позволявайте нечия язвителност да промени човека, който сте."

"Вашата ценност не намалява заради неспособността на някой да ви оцени. Загубата е тяхна, не ваша."

"Едно от най-освобождаващите неща в живота е, че не сме длъжни да харесваме всички, нито всички са длъжни да ни харесват, и всичко това е ОК."

"Когато някой каже, че сте се променили, това не винаги е нещо лошо. Понякога просто означава, че сте спрели да живеете по техните изисквания."

"Никога не се срамувайте от това как се чувствате. Имате правото да изпитвате всякакви емоции и да следвате път, който ви прави щастливи."

"Нещастните хора в този свят са онези, които най-много се интересуват от мнението на околните."

"Не можете да основете представата си за щастие и успех върху мненията и очакванията на другите хора."

"Щастието и успехът се състои в това да прекарвате живота си по вашия собствен начин. Бъдете себе си. Никой не може да ви каже, че го правите погрешно."

"Винаги е по-добре да бъдеш в първото стъпало на стълбата, която искаш да изкачиш, отколкото на върха на друга, която не искаш."

"Работи, за да си създадеш живот, който на теб ти изглежда правилен, а не който изглежда правилен на всички останали."

"Никакви пари не могат да ви направят щастливи, ако не сте щастливи със себе си."

"Може би нещото, от което се боите, е точно онова, което трябва да направите. Понякога животът е тъкмо това – да рискуваш всичко за мечта, която никой друг не може да види освен теб."

"Не може винаги да чакате идеалния момент. Понякога трябва да се осмелите да го направите, защото животът е прекалено кратък, за да съжаляваш и да се чудиш какво е можело да се случи."

"Най-надеждният начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш. Участвайте в живота, вместо просто да го гледате отстрани."

"Нищо не е по-забавно, отколкото да направиш това, което хората казват, че не можеш."

"Почти всичко е възможно, ако имаш достатъчно време и кураж."

"Големите предизвикателства правят живота интересен – преодоляването им прави живота смислен."

"Нека грешките бъдат ваша мотивация, а не извинения. Не позволявайте негативните преживявания от миналото да определят бъдещето ви."

"Това, което идва, е по-добро от онова, което си е отишло. Не се обезнадеждавайте. Хубавите неща се случават тогава, когато най-малко ги очаквате."

"Ако направите една стъпка и след нея друга, ще бъдете изненадани от това колко далеч можете да стигнете от точката, която сте смятали за крайна."

"Нищо не е по-красиво и силно от усмивката, която си е проправила път през сълзи."

"Всеки глупак може да е щастлив, когато времената са добри. Иска се обаче силен дух и истинско сърце, за да черпиш усмивки от онова, което ни кара да плачем."

"Без значение колко време ще отнеме, нещата ще се подобрят. Трудните ситуации изграждат силни хора."

"С порастването и помъдряването започваме да осъзнаваме от какво се нуждаем и какво трябва да оставим зад гърба си. Понякога да се оттеглиш е стъпка напред."

"В края на деня можете или да се концентрирате върху онова, което ви разкъсва, или върху онова, което ви удържа."

"Един от най-възнаграждаващите моменти в живота е когато най-накрая намерите смелостта да оставите онова, което не може да промените."

"Каквото и да правите, недейте да зацикляте върху това, което разваля деня ви. Усмихвайте се и бъдете благодарни. Животът е прекалено кратък, за да го губите в негативност."

"Колкото по-малко очаквате, толкова по-приятен става животът."

"Търпението може да е горчиво, но семената, които засаждате сега, ще донасат сладки плодове."

"Живей просто. Обичай щедро. Говори истината. Дишай дълбоко. Прави най-доброто, на което си способен. Остави всичко останало на силите, които са отвъд теб."

"Недей дотолкова да се стараеш да си създадеш съвършен живот, че да забравиш да живееш."

"Трикът е да се наслаждавате на живота си днес. Недейте да го размивате в чакане на по-добри дни."

"Обръщайте внимание на малките неща, защото когато започне да ти липсва „доброто старо време”, имаш предвид преди всичко малките неща, като например просто да се посмееш с някой специален човек."

"Правете дълги разходки. Отдавайте се на хубави дълги разговори. Обръщайте внимание на момента. Пребройте нещата, с които сте благословени от живота. Оставете всичко за малко, дишайте и просто бъдете."